Frivaldszky János

Biográfia

Egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszék vezetője, korábban az egyetem külügyi és tudományszervezési rektorhelyettese. A természetjogot, az emberi élet és méltóság védelmét, a család jogfilozófiáját, valamint a jó kormányzás és a közjó kapcsolatát kutatja.

Frivaldszky János írásai