A folyóiratról

A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirat. Interdiszciplináris megközelítésben a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. Célja, hogy tudományos igényességgel, elméleti szinten is reflektáljon a karitatív gyakorlat megvalósítására, a minket körülvevő világ fontos kihívásaira, a segítőszakma meghatározó eredményeire, eseményeire, az egyes kutatások főbb irányaira és más közérdeklődésre számot tartó szociális témákra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 4-i megalakulása után nyomban történelmi események forgatagába került: több tízezer keletnémet érkezett menekültként Magyarországra, amivel az akkori Európa legnagyobb humanitárius segélyakciója indult el. A kilencvenes évek elején, már túl a romániai forradalmon és a délszláv háborún, a társadalmi szolidaritás konkrét, valódi megnyilvánulásait érzékelő közvélemény bizalommal fordult a szeretetszolgálat felé. A kormányzati szervek pedig olyan szociális problémák kezelését bízták rá, melyeket a társadalom akkori igazgatási, szociális és egészségügyi szervezetei nem, vagy csak részben tudtak megoldani.

Harminc évvel a szervezet megalakulását követően is zajlik ez a munka, mi több, évről évre bővül, növekszik, mélyül. Ma négyezer ötszáz főállású munkatárs, közel tízezer önkéntes, háromszáz szociális intézmény szolgálja a rászorulókat szerte az országban és az egész Kárpát-medencében, valamint határainkon kívül Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten. Mára a ,,Málta” Magyarország legnagyobb és legszélesebb aktivitási területtel rendelkező karitatív civil szervezetévé lett. Szinte nincs olyan szociális terület, ahol ne vállalnánk szerepet, amelynek munkájából ne vennénk ki a részünket. Ez a szakmai és földrajzi értelemben véve is tág működésmód nagy látószögű „szociális objektívet” eredményez. Távlatot, széles horizontot ad, amelyen különös élességgel látszódnak – Tamási Áronnal szólva – ,,a világ igazítására” váró egyenetlenségek. A társadalmi sebek, amelyek pontos diagnózist és hathatós gyógymódot igényelnek.

Az elkötelezett és eredményes segítségnyújtásra, fejlesztésre, a strukturális bajok javítására törekvő munkának alapos tervezéssel kell kezdődnie, és az elvégzett feladatokra irányuló reflexióval szükséges végződnie. A rászorulókkal való mély sorsközösség vállalásából fakadó kezdeti laikus segélynyújtást mára a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban kiegészítette, felváltotta a professzionális szakemberek munkája, akik törvényi szabályoknak, előírásoknak és nemzetközi standardoknak megfelelve állnak a legszegényebbek mellett. Az elmúlt évtizedekben a rászorulók valós élethelyzeteit egyre jobban ismerő, az ő érdekeiket minél inkább szem előtt tartó új, innovatív megoldások jelentek meg munkáinkban. Nemzetközi hálózatok, projektek, minősítő rendszerek születtek, amelyek a segítőszakma, a fejlesztéspolitika minden területére hatnak. Harminc évvel Robert Cassen brit közgazdász ,,milliódolláros kérdését” követően egyre többen vetik fel ismét: valóban működnek a segélyek, valóban hathatós a segítségünk? Az e kérdést érintő régi-új szemlélet a honi és nemzetközi segélyezésmód mélyére hatol, és valódi önreflexióra késztet minden elkötelezett szakembert.

A Máltai Tanulmányok arra vállalkozik, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat perspektívájából tegyen fel kérdéseket, és adjon teret, lehetőséget azok mélyre tekintő, tudományos igényű megválaszolására. Kérdéseink az önreflexióból fakadnak, munkánkból adódóan pedig a szociális gondoskodás minden formáját érintik. Forrásuk a Magyar Örökség-díjjal is elismert Jelenlétünk a leginkább rászorulók, az emberi peremvidékekre szorultak életében, mindennapjaiban. A Máltai Tanulmányok tehát nem csupán a kötelező emberi és szakmai reflexió tere. Felület az elmélyült gondolkodásra, a szakmai hálózatok erősítésére, valamint út és forma a minél jobb, hathatósabb segélynyújtás keresésére, elemzésére, értékelésére. Elköteleződve a jó kérdések feltevése és a lehetséges válaszok kutatása mellett.

Adatok

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szaklektorált folyóirata. Elektronikusan és nyomtatott formában évente négy alkalommal jelenik meg.

  • ISSN elektronikus: 2732-0332
  • ISSN nyomtatott: 2676-9468
  • NMHH: CE/14647-3/2019.
  • Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
  • 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
  • Felelős kiadó: Kozma Imre
  • Nyomda: Folprint Zöldnyomda Kft.
  • Felelős vezető: Szabó Attila

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat e lap minden részének sokszorosításával, terjesztésével, a benne közölt adatok tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos jogot fenntartja. A Máltai Tanulmányokban megjelent szerzői mű és az azok részeit képező illusztrációk, képek kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével tehetők hozzáférhetővé. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló törvényben foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minősül. A lapban közölt írások nem feltétlenül tükrözik a kiadó Magyar Máltai Szeretetszolgálat véleményét.

A lap működését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját forrásból fedezi.