Publikációs felhívás

Témakör: Az emberi kapcsolataink, a támasz és a mentális jóllét fontossága a válságok idején.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat interdiszciplináris tudományos folyóirata, a Máltai Tanulmányok, absztraktokat vár a lap 2024. évi 3. számába, amelynek széles tudományos látószögű témája ez alkalommal a mentális jóllét egyes aspektusai. Kétségtelen, hogy a válságok korát éljük. A migrációs folyamatok, a koronavírus világjárvány és háború(k) árnyékában különösen is fontos újra és újra ráirányítanunk a figyelmet emberi kapcsolatainkra, kapcsolati hálózatainkra vagy éppen a támasz hiányára, és az ezekből fakadó mentális kérdésekre.

A Máltai Tanulmányok elkötelezett a tudományterületek közötti széles körű párbeszéd, az egymást építő reflexió mellett, így a tematikus lapszám középpontjában álló témakört a legkülönbözőbb aspektusból kívánjuk megközelíteni.

A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirat. Tudományközi megközelítésben a mentálhigiéné, pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a teológia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A Máltai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia második és kilencedik osztálya által indexált tudományos folyóirat.

Az absztrakt terjedelme maximum 1500 leütés lehet, melynek tartalmaznia kell a publikáció célját, az alkalmazott módszertant, valamint a kívánt konklúziót. A beküldött absztraktok elbírálását, így a megjelenő tanulmányok kiválasztását a folyóirat szerkesztőbizottsága annak tudományos tanácsadó testületével végzi.

A tanulmányterveket, nyitottan e felsorolásban NEM szereplő részterületekre is, az alábbi témákat érintve várjuk:

 • változó világunk váratlan eseményeinek egyénre és társadalomra gyakorolt hatásai (pl. klímaszorongás, Covid-járvány mentális hatásai, katasztrófa-helyzetek, PTSD, stb.)
 • kiégés, mint fokozott veszély a segítő szakmákban
 • belső erő: megküzdési stratégiák a mentális jóllét érdekében
 • szorongás, mint egyre gyakoribb jelenség
 • okos eszközök, információbőség hatása az emberekre (különös tekintettel például – de nem kizárólag – a gyermekekre)
 • közösségek, család szerepe a mentális jóllétben
 • vallás szerepe a mentális jóllétben: belső békesség a Bibliában
 • emberi kapcsolatok és kapcsolati hálózat
 • támasz jelentősége

Pozitív elbírálás esetén a készülő kéziratokat a következő rovatokba várjuk:

 • Alapgondolat (esszé vagy jegyzetelt tanulmány): vezércikk, az adott lapszám témájának felvezetése (30 000 leütés)
 • Itthon (tanulmány): a téma honi vonatkozása (30 000 leütés)
 • Kitekintő (tanulmány): témánk nemzetközi perspektívában (30 000 leütés)
 • Terepen (esszé vagy tanulmány): témánk megvalósítási, kivitelezési szintje (20-30 000 leütés)
 • Nagyító (recenzió 1): recenzió frissen megjelent szakirodalomról (10-15 000 leütés)
 • Messzelátó (recenzió 2): recenzió régebbi kiadású könyvről, amely kiállta az idők próbáját (10-15 000 leütés)

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2024.02.23.

A publikálással kapcsolatos szerkesztői döntés határideje: 2024.03.01.

Pozitív elbírálás esetén a kézirat benyújtásának határideje: 2024.05.20.

Az absztraktokat és egy rövid (maximum 3 soros) biográfiát a maltaitanulmanyok@maltai.hu e-mail-címre várjuk. A lapszerkesztés folyamatáról részletesebben itt írunk.