Publikációs felhívás

Témakör: lakhatási kihívások itthon és a világban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat interdiszciplináris tudományos folyóirata, a Máltai Tanulmányok, absztraktokat vár a lap 2024. évi 1. számába, amelynek széles tudományos látószögű témája ez alkalommal a lakhatási kihívások itthon és a világban. A Máltai Tanulmányok elkötelezett a tudományterületek közötti széles körű párbeszéd, az egymást építő reflexió mellett, így a tematikus lapszám középpontjában álló lakhatás témakörét a legkülönbözőbb aspektusból kívánjuk megközelíteni.

A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirat. Tudományközi megközelítésben a mentálhigiéné, pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a teológia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A Máltai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia második és kilencedik osztálya által indexált tudományos folyóirat.

Az absztrakt terjedelme maximum 1500 leütés lehet, melynek tartalmaznia kell a publikáció célját, az alkalmazott módszertant, valamint a kívánt konklúziót. A beküldött absztraktok elbírálását, így a megjelenő tanulmányok kiválasztását a folyóirat szerkesztőbizottsága annak tudományos tanácsadó testületével végzi.

A tanulmányterveket, nyitottan e felsorolásban NEM szereplő részterületekre is, az alábbi témákat érintve várjuk, hazai és nemzetközi példák kapcsán egyaránt:

 • lakhatási kihívások, lakhatási szegénység
 • hajléktalanság: helyzetkép, háttérmechanizmusok, hajléktalanellátás
 • informális lakhatás
 • szegénytelepek, nyomornegyedek, szegregátumok: helyzetkép, keletkezés okai, lehetséges megoldások
 • lakáspolitika, lakhatási támogatási rendszer hatásai

Pozitív elbírálás esetén a készülő kéziratokat a következő rovatokba várjuk:

 • Alapgondolat (esszé vagy jegyzetelt tanulmány): vezércikk, az adott lapszám témájának felvezetése (30 000 leütés)
 • Itthon (tanulmány): a téma honi vonatkozása (30 000 leütés)
 • Kitekintő (tanulmány): témánk nemzetközi perspektívában (30 000 leütés)
 • Terepen (esszé vagy tanulmány): témánk megvalósítási, kivitelezési szintje (20-30 000 leütés)
 • Nagyító (recenzió 1): recenzió frissen megjelent szakirodalomról (10-15 000 leütés)
 • Messzelátó (recenzió 2): recenzió régebbi kiadású könyvről, amely kiállta az idők próbáját (10-15 000 leütés)

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2023.09.22.

A publikálással kapcsolatos szerkesztői döntés határideje: 2023.10.03.

Pozitív elbírálás esetén a kézirat benyújtásának határideje: 2023.12.22.

Az absztraktokat és egy rövid (maximum 3 soros) biográfiát a maltaitanulmanyok@maltai.hu e-mail-címre várjuk. A lapszerkesztés folyamatáról részletesebben itt írunk.