Publikációs felhívás

Témakör: a család és szerepe a társadalomban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat interdiszciplináris tudományos folyóirata, a Máltai Tanulmányok, absztraktokat vár a lap 2023. évi 3. számába, amelynek széles tudományos látószögű témája ez alkalommal a családok. A Máltai Tanulmányok elkötelezett a tudományterületek közötti széles körű párbeszéd, az egymást építő reflexió mellett, így a tematikus lapszám középpontjában álló témakört a legkülönbözőbb aspektusból kívánjuk megközelíteni. A Máltai Tanulmányok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának harmincadik évfordulójához kapcsolódóan létrehozott, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóirat. Tudományközi megközelítésben a mentálhigiéné, a pszichológia, a szociológia, a szociális munka, a szociálpolitika, a társadalomföldrajz, a pedagógia, a teológia, a történettudomány, a nevelés, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi segélyezés területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A Máltai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia által indexált tudományos folyóirat.

Az absztrakt terjedelme maximum 1500 leütés lehet, melynek tartalmaznia kell a publikáció célját, az alkalmazott módszertant, valamint a kívánt konklúziót. A beküldött absztraktok elbírálását, így a megjelenő tanulmányok kiválasztását a folyóirat szerkesztőbizottsága annak tudományos tanácsadó testületével végzi. A tanulmányterveket, nyitottan e felsorolásban nem szereplő részterületekre is, az alábbi témákat érintve várjuk:

 • család, mint támasz, a segítésnyújtás elsődleges színtere
 • a család szerepe a 21. században
 • a család összetételének alakulása, az összetételt befolyásoló tényezők
 • a család gazdasági aspektusai
 • a család funkciói mentálhigiénés és lelkiségi szempontból
 • a családnak, mint a társadalom építőkövének jelenkori kihívásai
 • a család teológiája
 • a családalapítást befolyásoló szakpolitikai intézkedések és hatásuk

Pozitív elbírálás esetén a készülő kéziratokat a következő rovatokba várjuk:

 • Alapgondolat (esszé vagy jegyzetelt tanulmány): vezércikk, az adott lapszám témájának felvezetése (30 000 leütés)
 • Itthon (tanulmány): a téma honi vonatkozása (30 000 leütés)
 • Kitekintő (tanulmány): témánk nemzetközi perspektívában (30 000 leütés)
 • Terepen (esszé vagy tanulmány): témánk megvalósítási, kivitelezési szintje (20-30 000 leütés)
 • Nagyító (recenzió 1): recenzió frissen megjelent szakirodalomról (10-15 000 leütés)
 • Messzelátó (recenzió 2): recenzió régebbi kiadású könyvről, amely kiállta az idők próbáját (10-15 000 leütés)

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2023. 02. 27.

A publikálással kapcsolatos szerkesztői döntés határideje: 2023. 03. 10.

Pozitív elbírálás esetén a kézirat benyújtásának határideje: 2023. 05. 29.

Az absztraktokat a maltaitanulmanyok@maltai.hu e-mail-címre várjuk. Kérjük és biztatjuk leendő szerzőinket, hogy látogassák honlapunkat a maltaitanulmanyok.hu címen, ahol a lapszerkesztés folyamatáról is részletesebben írunk.