Publikációs felhívás

Publikációs felhívás a Máltai Tanulmányok 2025. évi 1. és 2. lapszámaiba

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóirata, a Máltai Tanulmányok absztraktokat vár a lap 2025. év 1. és 2. számaiba. A szerkesztőség ez alkalommal nem határoz meg konkrét témaköröket, hanem széles tudományos látószögű, interdiszciplináris folyóiratként a következő tudományterületekről vár tanulmányterveket a segítő szakmákhoz kapcsolódóan, azok elméletére, gyakorlatára reflektálva:

 • mentálhigiéné,
 • pszichológia,
 • szociológia,
 • szociális munka,
 • szociálpolitika,
 • társadalomföldrajz,
 • pedagógia,
 • teológia,
 • történettudomány,
 • neveléstudomány,
 • nemzetközi kapcsolatok
 • nemzetközi segélyezés.

Az absztrakt terjedelme maximum 1500 leütés lehet, melynek tartalmaznia kell a publikáció célját, az alkalmazott módszertant, valamint a kívánt konklúziót. A beküldött absztraktok elbírálását, így a megjelenő tanulmányok kiválasztását a folyóirat szerkesztőbizottsága annak tudományos tanácsadó testületével végzi. Az absztrakt mellett egy rövid biográfiát is kérünk a maltaitanulmanyok@maltai.hu e-mail-címre.

Pozitív elbírálás esetén a készülő kéziratokat a következő rovatokba várjuk:

 • Alapgondolat (esszé vagy jegyzetelt tanulmány): vezércikk, az adott lapszám témájának felvezetése (30 000 leütés)
 • Itthon (tanulmány): a téma honi vonatkozása (30 000 leütés)
 • Kitekintő (tanulmány): témánk nemzetközi perspektívában (30 000 leütés)
 • Terepen (esszé vagy tanulmány): témánk megvalósítási, kivitelezési szintje (20-30 000 leütés)
 • Nagyító (recenzió 1): recenzió frissen megjelent szakirodalomról (10-15 000 leütés)
 • Messzelátó (recenzió 2): recenzió régebbi kiadású könyvről, amely kiállta az idők próbáját (10-15 000 leütés)

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2024.08.26.

A publikálással kapcsolatos szerkesztői döntés határideje: 2024.09.05.

Pozitív elbírálás esetén a kézirat benyújtásának határideje: 2024.11.29.

A Máltai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által indexált tudományos folyóirat.

2024-től a Máltai Tanulmányok a fél évszázados tapasztalattal rendelkező, tudományos ismeretterjesztés legfontosabb magyarországi kiadójánál, a Gondolat Kiadónál jelenik meg. Az együttműködésnek köszönhetően negyedéves folyóiratunk immár országos terjesztésű.