Szabó Tünde

Biográfia

Szociológus, a Semmelweis Egyetem Egészségügy Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének oktatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtu­dományi Kar Szociológia Doktori Iskola PhD­hallgatója, egyetemi tanársegéd. Kutatási területe: iskolai egyenlőtlenségek, mobilitás és etnikai identitás.

Szabó Tünde írásai