Szerkesztőség

Solymári Dániel

Főszerkesztő

Czirják Ráhel

Szerkesztőségi titkár

Szigeti László

Olvasószerkesztő

Pávay Andrea

Korrektúra

Molnár Tamás

Tördelés és nyomdai előkészítés

Bánlaki Szabolcs

Borítóterv

Fórika-Kovács Regina

Társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs

Szerkesztőbizottság

Dr. habil. Marsai Viktor

Prof. dr. Tarrósy István

Dr. habil. Görföl Tibor

Pallós Tamás

Prof. dr. Vasa László

Tóth Adrienn Anita

Tudományos tanácsadó testület

Győri-Dani Lajos

Testületi tag

Prof. dr. Zsolnai László

Testületi tag

Prof. dr. Pálné Kovács Ilona

Testületi tag

Prof. dr. Tulassay Tivadar

Testületi tag

Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diana

Testületi tag

Dr. Varga Imre Kapisztrán

Testületi tag

Dr. Várszegi Asztrik

Testületi tag

Dr. Székely János

Testületi tag

Felelős Kiadó: Kozma Imre

ISSN: 2676-9468 (Nyomtatott)

ISSN: 2732-0332 (Online)

Kérdéseiket, üzeneteiket a következő email címre várjuk: maltaitanulmanyok@maltai.hu

Levelezési cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 28.

A borítékra minden esetben kérjük ráírni: Máltai Tanulmányok