Kitekintő

Az adott téma feldolgozása nemzetközi perspektívából
Soltész Béla

Nem csak a támogatás mennyiségében mérhető a segélyezés hasznossága – a latin-amerikai donor országok példája megmutatja, mennyire értékes lehet a…

2024/2 | 88-106.
Bartók András

Kelet-Ázsia kulcsfontosságú csomópont gazdasági és geostratégiai szempontból egyaránt, ezért is fontos tudni, milyen feszültségeket rejt magában, és ezek mögött...

2024/2 | 107-125.
Csicsmann László

A nagyhatalmak által leginkább befolyásolt térség, átalakuló államközi kapcsolatok és segélyezési politika – a Közel-Kelet sokszínűsége a fejlesztések szempontjából...

2024/2 | 126-141.
Lutár Balázs Ádám

Szegénység, alacsony iskolai végzettség, korlátozott munkaerőpiaci lehetőségek, megélhetési problémák, életminőség romlása – ki lehet-e szállni ebből az ördögi...

2024/1 | 96-119.
Grexa Izabella

A makrohatalom és az egyén, és a mikrohatalom, azaz a személyközi interakció egy 20. századi asszonysorson keresztül. Az egyének politikai-gazdasági…

2024/1 | 80-95.
Miszlai Péter

Az egymásra találás útján – milyen jogai vannak az örökbefogadásra váró gyermekeknek, mely szempontokat vesznek figyelembe a kiskorúak sorsának...

2023/4 | 100-115