Kitekintő

Az adott téma feldolgozása nemzetközi perspektívából
Szabó Tünde, Lukács J. Ágnes, Komolafe Cinderella, Pethesné Dávid Beáta

Roma szakkollégisták körében végzett (2011–2016) vizsgálatuk alapján a szerzők jelent tanul­mányukban arra keresik a választ, hogy milyen tényezők alakítják a…

2022/2 | 82-96
Komolafe Cinderella, Lukács J. Ágnes, Szabó Tünde, Pethesné Dávid Beáta

Jelen tanulmányban a szerzők a roma szakkollégisták körében végzett vizsgálatuk alap­ján mutatják be a baráti kapcsolatok szerepét az iskolai mobilitásban….

2022/2 | 69-81
Kaposi József

A tanulmány a történelemtanítás jellegzetességeinek változásait mutatja be, döntően a központi tartalmi szabályozás dokumentumain keresztül. Absztrakt A tanulmány a...

2022/1 | 53-68
Jungbert Béla

A Szentföldön élő keresztények ma nincsenek kitéve nyílt vallásüldözésnek, ám atrocitások így is érik őket. Életük döntően  annak függvényében alakul,…

2021/4 | 407-420.
Török Csaba

Ferenc pápa első önálló dokumentumában, az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában négy alapelvet fogalmaz meg „amelyek főként a társas együttélést…

2021/3
Görföl Tibor

A vallások sokfélesége nemcsak a keresztény missziók összefüggésében jelentett gyakorlati választ igénylő kérdést, de legkésőbb a XX. század derekától elvi…

2021/3 | 317-330.