Tarrósy István

Biográfia

PhD, a politikatudományok habilitált doktora, a PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék oktatója, egyetemi docens, a PTE Afrika Kutatóközpont vezetője. MTA Bolyai-ösztöndíjas kutató (2018–2021), Fulbright Alumnus (2013–2014), az Afrika Tanulmányok folyóirat vezető szerkesztője.

Tarrósy István írásai