Rovatok

Buskó Tibor László
Alapgondolat /

A lakáspolitika területi hatásai Magyarországon, különös tekintettel a 2016 utáni időszakra. A jövedelem és a lakásépítések kistérségi/járási szintű összefüggéseinek elemzése

Van-e összefüggés az egyes járásokban élők anyagi viszonyai és az új lakások építésének intenzitása között? Milyen tényezők befolyásolták az egyes…

2024/1 | 6-23.
Török Csaba
Alapgondolat /

Megfontolások a bizalomról

Képes vagyok-e a tekintetemet a Mesterre szegezni, és a lehetetlennek tűnő körülmények között is igent, ament mondani?- teszi fel a…

2023/4 | 6-19
Pári András, Rövid Irén
Alapgondolat /

Családra vágyunk! A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért felméréseinek eredményei 2018 óta

Minek köszönhető az, hogy a kutatások szerint a házasság intézményének megítélése az utóbbi évtizedben javulni látszik hazánkban? Szociológiai áttekintés a…

2023/4 | 20-35
Csizmadia Ervin
Alapgondolat /

Pártcsaládok Európában és itthon – Nyugati forradalmak, magyar átültetési kísérletek és kudarcok

Hogyan alakult a pártcsaládok szerepe, együttműködése az elmúlt háromszáz évben? Politológiai áttekintés a pártok szupranacionális kooperációjáról és arról, milyen magyarázatot…

2023/3 | 6-22
Vecsei Miklós
Alapgondolat /

A felzárkózás matematikája

A  Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátrányos helyzetű településekért végzett átfogó munkáját a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos mutatja be. A Felzárkózó települések…

2023/2 | 6-15
Kapitány-Fövény Máté
Alapgondolat /

Életútszemlélet az addiktológiában. Korspecifikus kockázati tényezők a függőség hátterében

Van-e az addikciótól védett életkor? Kapitány-Fövény Máté, klinikai szakpszichológus, adjunktus lapszámnyitó tanulmányában az emberi életút szakaszai mentén mutatja be a…

2023/1 | 6-20
Kormos Piroska
Alapgondolat /

Kudarcok vagy sikerek? Segítő folyamatok szenvedélybeteg szülők kiskorú gyermekeivel

A szociális szakemberek tehetnek azért, hogy többé a gyerekeknek ne kelljen megélniük, hogy a környezetük nem tesz semmit az érdekükben….

2023/1 | 21-32
Tulassay Zsolt
Alapgondolat /

A belgyógyász gondolkodásának sajátosságai

A Máltai Tanulmányok 2022/4. számának nyitó írásában a Széchenyi-díjas akadémikus, orvos, dr. Tulassay Zsolt a belgyógyászok gondolkodásának és személyiségének legfontosabb…

2022/4 | 6-11
Robert J. Vitillo
Alapgondolat /

Gondolatok a békéről és a békeszerzésről az Ukrajnában zajló események összefüggésében

Nagy megtiszteltetés, hogy jelen lapszámot Robert J. Vitillo prelátus atya, a genfi székhelyű Nemzetközi Katolikus Migrációs Bizottság (ICMC) főtitkára indítja…

2022/3 | 6-27.
V. Komlósi Annamária
Alapgondolat /

Béke és lelki békesség – Pszichológiai elemzés az egyén nézőpontjából

A tanulmány az egyén lelki békességének állapotát tekinti kiindulópontnak a béke értelmezéséhez. Absztrakt A Covid–19-pandémia és az orosz–ukrán háború nemzetközi…

2022/3 | 27-47
Binder Mátyás, Orsós Julianna
Alapgondolat /

A magyarországi roma történelem egyes kérdései

A szerzők a magyarországi roma történelem főbb kérdéseit mutatják be, gazdag szakirodalmi bázisra támaszkodva. Absztrakt A szerzők a magyarországi roma…

2022/2 | 13-28
Fabiny Tamás
Alapgondolat /

Az elválasztó falak lebontása – Az evangélikus egyház munkája roma testvéreink között

Fabiny Tamás lelkész  a 2022. év második számának nyitó tanulmányában az evangélikus egyház romák közötti munkáját mutatja be. Absztrakt Krisztus…

2022/2 | 6-12
Anselm Grün
Alapgondolat /

A bencés pedagógia koncepciója – Gondolatok a Szent Benedek regulája szerinti oktatásról

Anselm Grün, a münsterschwarzachi bencés apátság szerzetese, a 2022. év első számának nyitó tanulmányában a bencés rend kolostori iskoláiról értekezik,…

2022/1 | 6-12
N. Rózsa Erzsébet
Alapgondolat /

Közel-Kelet a XXI. század elején

A XXI. század különböző közel-keleti eseményeinek hatására az Oszmán Birodalom felosztásával létrehozott regionális területi viszonyok átalakulni látszottak, ám a tanulmány…

2021/4 | 383-406.
Székely János
Alapgondolat /

Ferenc pápa üzenete a ma egyházának

Ferenc pápa egyik legfőbb üzenete számunkra az a felhívása, hogy lépjünk ki kényelmes épületeink világából, induljunk el a perifériák felé,…

2021/3 | 267-284.
Paczolay Péter
Alapgondolat /

A politika fogalmának története a politikai közösség elméletétől a szakpolitikák uralmáig

A szakpolitikák 20. századi térhódítása miatt megfogalmazott gyakori vádak között szerepel a szakítás a politikai filozófiával, az eszmetörténettel és a…

2021/2 | 127-142.
Hubai László
Alapgondolat /

Változó szerepben – Tendenciák a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

A szerző a nemzetközi szakirodalom és saját kutatásának tapasztalatai mentén mutatja be a társadalmi vállalkozások állammal és a privát szereplőkkel…

2020/3-4 | 453-466.
Bagdy Emőke
Alapgondolat /

Gondolatok az altruizmusról, az önkéntességről és a segítőhivatásról – Kozma Imre atya köszöntése nyolcvanadik születésnapja alkalmából

Jelen írásával Bagdy Emőke, a magyar klinikai pszichológia egyik legjelentősebb alkotó személyisége Kozma Imre atyát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító…

2020/3-4
Frivaldszky János
Alapgondolat /

A menekültek alapvető jogainak védelme és a befogadó társadalom önvédelme a tömeges bevándorlás és az asylum shopping korában

Az elmúlt években megjelent az a típusú interkontinentális tömeges migráció, amely a lehető legjobb szolgáltatásokat juttató nemzeti jogrendszereket olyan terméknek…

2020/2 | 161-181.
Zsolnai László
Alapgondolat /

A spiritualitás szerepe a segítő szakmák megújításában

A ma uralkodó materialista világszemlélettel szemben a spirituális alapú működési modellek az embert spirituális lénynek tekintik és az ember belső,…

2021/1 | 1-12.
Ürge-Vorsatz Diána, Czirják Ráhel
Alapgondolat /

Az emberiség ma egy történelmi lehetőség előtt áll – Ürge-Vorsatz Diána a teremtett világról, járványról és klímaváltozásról

Globális klímaváltozás, huszonnegyedik óra, zöld politikák – mára jól ismert, az elmúlt évtizedekben a Földünkért érzett aggodalom szülte hívószavak. Az…

2020/1 | 13-24.
Lányi András
Alapgondolat /

A szegénység ökológiája

Az esszé a szegénység témakörét járja körül az ökológia szemszögéből. Lányi András író, filozófus a mellett érvel, hogy a termelés…

2020/1 | 1-12.
Beran Ferenc
Alapgondolat /

Örömhír a szegényeknek

Az írás azt vizsgálja, hogy az Egyház a Szentírás üzenetéből kiindulva mit tanít a szegénységről és a szegények lelki, anyagi…

2019/3-4 | 169-182.
Hunyadi Zsolt
Alapgondolat /

Szent János ispotályos testvérei: A johanniták Magyarországon a 12. század közepétől a konstanzi zsinatig

A tanulmány a johannita (keresztes) szerzetes-lovagrend hazai történetét tekinti át a 12. század közepétől a 15. század elejéig. Absztrakt A…

2019/1-2 | 1-114.
Ribi András
Alapgondolat /

Johannitákból keresztesek – A magyarországi rendtartomány története a konstanzi zsinattól a középkor végéig, különös tekintettel a fehérvári konventre

A tanulmány a magyarországi johannita rendtartomány történetét mutatja be a konstanzi zsinatot követő évtizedekben, különös tekintettel a magánlevéltára révén kiváló…

2019/1-2 | 117-166. oldal
Fazekas Anna, Hamarics Eszter
Itthon /

Az ifjúsági gazdasági státusz, lakhatási jellemzők kockázatai és az otthonteremtési támogatások a felzárkózó települések metszetében

Önállósodás kontra egzisztenciális kihívások – milyen okok rejlenek az elhúzódó felnőtté válás mögött ma Magyarországon? Kik számára nyújtanak megoldást az…

2024/1 | 64-79.
Papházi Tibor
Itthon /

Lakhatási helyzetkép – generációs metszetben

Saját otthon az önálló élet kezdetén – a fiatalok vágyai és a valóság a KINCS felmérése alapján. A magyar fiatalok…

2024/1 | 37-63.
Cziner Szilvia
Itthon /

Önkormányzati válságkezelés. Válaszok az energiaszegénységre a települési támogatás szabályozásán keresztül

Likviditási gondokkal küzdő önkormányzat, hátrányos szociális helyzetű háztartások, válságokkal tűzdelt évek – milyen megoldást tud nyújtani egy ilyen a krízisben…

2024/1 | 24-36.
Székely András, Major Enikő, Székely B. András
Itthon /

A házassággal kapcsolatos attitűdök és a vallásosság kapcsolata a Hungarostudy 2021 kutatás eredményei alapján

Van-e összefüggés a vallásosság és a házasság megítélése között szekularizált társadalmunkban?  Mennyiben módosítja ehhez az intézményhez való  hozzáállásunkat lakhelyünk, végzettségünk…

2023/4 | 36-53
Gombocz János, Gombócz Orsolya
Itthon /

A család mint támasz az egészséges életre való felkészülésben a sportra nevelés példáján

Milyen mértékben járul hozzá a támogató környezet a sportolóvá válásban? Egyetemi hallgatók vallottak a családból érkező inspirációkról, a testmozgás motivációiról….

2023/4 | 54-69
Péntekné Simon Nikolett, Szodorai Dóra, Ónadi Olivér
Itthon /

Örökbefogadással kapcsolatos attitűdök a magyar lakosság körében (2023)

Kik, kiket, miért, hol és hogyan?  A családra váró gyermeket befogadók motiváció, vágyai, elképzelései – és a realitások a statisztikák…

2023/4 | 70-86
Maszlag Fanni, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita
Itthon /

Társadalmi kapcsolatok és az új technológiai készségek változásainak kölcsönhatása – Tapasztalatok hátrányos helyzetű térségekben

Milyen összefüggések tárhatóak fel a kelet-magyarországi fiatalok szubjektív jóléte, munkaerőpiaci státusza és társadalmi tőkéje között? Mennyire fontos a technológiai hozzáférés…

2023/3 | 23-42
Koncz Hédy
Itthon /

A természetes támogatói hálózat – mint társadalmi tőke és bizalom – a támogatott lakhatásban

Új kihívások a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett támogatott lakhatást biztosító intézményekben: hogyan tudnak a fogyatékos emberek az átalakult körülmények között…

2023/3 | 43-59
Horeczki Réka
Itthon /

A szegénység kisvárosi dimenziói Magyarországon

Hogyan tudunk élhető lakhelyet biztosítani  Magyarország leszakadó régióiban, a kisvárosokban az infrastrukturálisan, kulturálisan, gazdaságilag  hátrányba került közösségek számára? Új típusú…

2023/2 | 16-30
Ragadics Tamás
Itthon /

Öröklött hátrányok – Visszatérő és megújuló konfliktusok a Sellyei járás „felzárkózó” településein

Milyen folyamatok vezettek a képzett munkaerő elvándorlásához, a helyi közösségek válságához és az etnikai szegregációhoz az Ormánságban? Le lehet-e dolgozni…

2023/2 | 31-43
Hoffmann Katalin
Itthon /

Szenvedélybeteg szülők gyermekei – A diszfunkcionális családban való felnövekvés következményei

A traumatizált gyermekkor sebeit a későbbi generációk is megöröklik – milyen elakadásokat hozhat felnőttkorban a szülők szenvedélybetegsége? Az Ártalmas Gyermekkori…

2023/1 | 33-50
Komolafe Cinderella, Tossou Edgard Marcel, Csernus Mariann
Itthon /

Illegális szerhasználat két dunántúli gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben

A legsérülékenyebb fiatalok, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben élők szerhasználatáról készített kutatás eredményeibe avat be bennünket a tanulmány. Absztrakt A…

2023/1 | 51-72
Vajda Kinga
Itthon /

A magyarországi idősek nappali ellátásának helyzete – Igények és lehetőségek a szolgáltatás szervezésében

A tanulmány az egyre idősödő magyar társadalomhoz kapcsolódóan a szépkorúak nappali ellátásának helyzetét veszi górcső alá és fogalmaz meg lehetséges…

2022/4 | 12-29
Egervári Ágnes
Itthon /

A demencia útvesztői – Az egészségügyi és szociális szakemberek együttműködésének kihívásai

A tanulmány a demenciával élők és a gondozó családok életminőségének javításában szerepet játszó különböző lehetőségeket, eszközöket ismertet. Absztrakt A demencia…

2022/4 | 43-58
Kostyál Árpád, Balogh Péter, Almási Virág Erzsébet
Itthon /

A Covid–19 okozta világjárvány hatása a demenciával élők családi gondozóira – Rapid irodalmi áttekintés

A szerzők a Covid–19 járványnak a demenciával élők családi gondozóira gyakorolt hatásait vizsgálja, huszonegy tanulmány eredményei alapján. Absztrakt A koronavírusos…

2022/4 | 59-77
Kiss Gabriella
Itthon /

Demenciával élők személyközpontú ellátásának módszere bentlakásos otthoni körülmények között

Kiss Gabriella mentálhigiénés szakember, a Gyulafehérvári Szent Erzsébet Idősek Otthona szakmai vezetője írásában a demens emberek személyközpontú ellátásának kérdését járja…

2022/4 | 30-42
Pilinszki Attila
Itthon /

Gyermekközpontú válás – kihívások és lehetőségek

A tanulmány célja bemutatni azokat a kihívásokat, melyekkel az elvált/válófélben lévő családokkal dolgozó szakemberek találkoznak, továbbá keresni azokat a válaszokat,…

2022/3 | 47-59
Frivaldszky János
Itthon /

XV. Benedek pápa béketörekvései és a magyar püspöki kar háborút támogató megnyilatkozásai 1914–15-ben

A tanulmány arra világít rá, hogy az első világháború kezdetén XV. Benedek pápa békekezdeményezései miért nem voltak képesek a katolikusnak…

2022/3 | 60-75
Pénzes János, Pásztor István Zoltán, Szikszai Erzsébet
Itthon /

A hazai cigányság lakhatási helyzete a települési roma népességarányok tükrében

Jelen tanulmányban a szerzők a becsült roma népességarányon alapuló vizsgálatunkban a hazai cigányság lakhatási körülményeit vizsgálják . Absztrakt A hazai…

2022/2 | 29-43
Szabóné Kármán Judit
Itthon /

Inke majuscheste! Inke majdureste! – Oktatás és cigányság a 17–19. században

A szerző tanulmányában azt mutatja be, hogy a magyarországi  cigányság milyen inspirációkat kapott története első évszázadai során, az oktatás milyen…

2022/2 | 44-56
Kállai Ernő
Itthon /

A cigány/roma közösségekkel kapcsolatos politikai törekvések az 1989–90-es rendszerváltozás utáni Magyarországon

Az írás bemutatja az 1990 utáni kormányzati programokat, amelyek a rendszer­ változást követő időszak roma közösségeinek társadalmi integrációja érdeké­ben születtek….

2022/2 | 57-68
Rubovszky Rita
Itthon /

Odüsszeusz vagy Orfeusz? – Válaszúton a magyar közoktatás

A tanulmány történetiségükben vázolja fel az európai iskolarendszer legfőbb ismérveit filozófiai, szerkezeti és tantárgyszabályozási szempontok mentén, és kísérletet tesz néhány…

2022/1 | 42-52
Szőke-Milinte Enikő
Itthon /

A narratívák és a történetmesélés szerepe a konfliktuskezelésben

Jelen tanulmány az információs tudás komponenskészletét alapvetően meghatározó kommunikációelméletre összpontosít, a jelentés összehangolt szabályozására, melyet a W. Barnett Pearce –…

2022/1 | 24-41
Várszegi Asztrik
Itthon /

Erkölcsi normák mint a modern kor létezési szükségletei és feltételei

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát írásában az egyetemes erkölcsi normákról mint a modern kor létezési szükségleteiről és feltételeiről értekezik, praktikus, pragmatikus…

2022/1 | 13-23
Solymári Dániel, Czirják Ráhel
Itthon /

Szuverén Máltai Lovagrend humanitárius és nemzetközi fejlesztőmunkája a Közel-Keleten az arab tavasztól napjainkig

Jelen írás a  Szuverén Máltai Lovagrend missziós hitvallásának, azaz a „hit védelme és a szegények szolgálata” második részével foglalkozik, azon…

2021/4 | 459-478.
Jenei György
Itthon /

Magyar határnyitás az NDK menekültjei előtt 1989-ben – Egy kulcsdöntés közpolitikai elemzése

1989-ben, Németh Miklós miniszterelnök eldöntötte, hogy kinyitják a magyar határt a keletnémet menekültek számára. A tanulmány azt a döntési sorozatot…

2021/2 | 245-264.
Stumpf István
Itthon /

Kormányzás, hatalommegosztás, prezidencializálódás

A tanulmány ismerteti, napjaink kihívásaira reagálva, hogy miként szabályozta a magyar Alaptörvény a végrehajtó hatalom élén álló kormány alkotmányos pozícióját,…

2021/2 | 225-244.
Kákai László
Itthon /

Mennyire tekinthetők hatékonynak, professzionalizáltnak a magyar nonprofit szervezetek?

A makroszintű statisztikai adatok alapján a nonprofit szektor fejlődése kisebb hullámzásoktól eltekintve töretlennek mondható. Ám mi a helyzet akkor, ha…

2021/2 | 197-224.
Fleck Zoltán
Itthon /

Szabályozás, szakpolitika és autonómia – Az eszközként használt jog csapdái

Különböző szakpolitikák bűvkörében vagyunk kénytelenek élni – el kell hinnünk, hogy hozzáértők megfelelő döntéseket hoznak a megfelelő eszközökkel -, miközben…

2021/2 | 161-180.
Pencz Helga, Varjas János
Itthon /

Felkészülés a jövőre – A tantárgyközi kompetenciák

A kognitív és digitális forradalmak miatt manapság egyre fontosabbá válnak a tantárgyakhoz nem kötődő készségek és kompetenciák, amit 1990 óta…

2020/3-4 | 563-578.
Balogh László
Itthon /

Új utakon a hazai tehetséggondozás – Az elmúlt három évtized szemléletváltozása, eredményei

A tanulmány a három évtizeddel évvel ezelőtt, a magyar tehetséggondozásban kezdődő változások főbb társadalmi és tehetségpedagógiai okait elemzi, majd ismerteti…

2020/3-4 | 535-562.
Kristóf Tamás, Tóthné Szita Klára
Itthon /

Fiatalok a távlati jövőről a Covid–19 árnyékában

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága 2020-ban újra felmérte a hazai fiatalok jövővel kapcsolatos gondolatait,…

2020/3-4 | 513-534.
Hubai László
Itthon /

Konfliktusra hangolva – A társadalmi vállalkozások ökoszisztémájának értékelése

Jelen tanulmány pályázati dokumentációk elemzése, valamint a szektor szakértői körében végzett empirikus kutatás eredményei révén értékeli azt, hogy a magyarországi…

2020/3-4 | 371-390.
Bakó Csaba, Mészáros Ágnes
Itthon /

A társadalmi vállalkozások életciklusa és menedzsmentkihívásai

A tanulmány a társadalmi vállalkozások működési életciklusát vizsgálja, a SIMPACT Nonprofit Kft. társadalmivállalkozás-fejlesztési tapasztalatai, valamint nyolc ismert társadalmivállalkozás-szakértővel készített szakértői…

2020/3-4 | 339-358.
Solymári Dániel
Itthon /

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat humanitárius és fejlesztő munkája a menekülteket kibocsátó afrikai és közel-keleti országokban – Áttekintő bemutatás

A tanulmány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyben segítő munkáját mutatja be a menekülteket és migránsokat kibocsátó területeken, a Közel-Keleten és…

2020/2 | 273-284.
Előd Ágnes, Kovács Gábor
Itthon /

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat harmadik országbeli állampolgárokat támogató munkapiaci tapasztalatai

Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapításában működő Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. 2016-ban munkaerőpiaci programot indított harmadik országbeli állampolgárok számára. A tanulmány a…

2020/2 | 203-220.
Dobszay Márton Benedek OFM
Itthon /

Ferences lelkülettel a fogyatékkal élőkért

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a ferences lelkiségnek mely elemei adják az alapját a fogyatékos személyek gondozásának. Absztrakt…

2021/1 | 39-48.
Hegedűs József, Katona Nóra
Itthon /

Hátralékok és szegénységi kockázat – a hátralékok előfordulását meghatározó társadalmi tényezők elemzése

A tanulmány a KSH 2015-ös felvételének segítségével a hátralékosság kialakulását elemzi, amelyet a szegénységi kockázat egyfajta indikátorának tekinthetünk. Absztrakt A…

2019/3-4 | 211-226.
Lakner Zoltán Lehel
Itthon /

Szegények mindig lesznek köztetek…

Jelen írás a szegénységgel kapcsolatos magyarországi trendeket és folyamatokat tekinti át,  a rendszerváltozás idején megújult magyar szociálpolitikától kezdve a jelenlegi…

2019/3-4 | 193-210.
Lutár Balázs Ádám
Kitekintő /

A lakás alap! – Kríziskezeléstől a megfizethető lakhatásig

Szegénység, alacsony iskolai végzettség, korlátozott munkaerőpiaci lehetőségek, megélhetési problémák, életminőség romlása – ki lehet-e szállni ebből az ördögi körből? A…

2024/1 | 96-119.
Grexa Izabella
Kitekintő /

Női lakhatási szegénység a Kádár-korszakban. Egy lakhatási pálya konklúziója

A makrohatalom és az egyén, és a mikrohatalom, azaz a személyközi interakció egy 20. századi asszonysorson keresztül. Az egyének politikai-gazdasági…

2024/1 | 80-95.
Szodorai Dóra
Kitekintő /

Konfliktusok hálójában A High Conflicted Divorced Families fogalom meghatározásainak áttekintése

Családok, ahol a szülők konfliktusa veszi át az irányítást: hogyan hat a gyermekekre a hosszú ideig elhúzódó csatározás, okozhat-e az…

2023/4 | 87-99
Miszlai Péter
Kitekintő /

Az örökbefogadás a gyermek oldaláról Érdekek és dilemmák

Az egymásra találás útján – milyen jogai vannak az örökbefogadásra váró gyermekeknek, mely szempontokat vesznek figyelembe a kiskorúak sorsának rendezésénél…

2023/4 | 100-115
Balogh Péter
Kitekintő /

Szolidaritás az államközi viszonyokban (?) – Nemzetközi támogatási mintázatok vizsgálata az orosz–ukrán háború árnyékában

Az államok közötti bizalom kérdését új aspektusból közelíti meg a szerző, megvizsgálva, mely országok, mikor és hogyan segítették az orosz…

2023/3 | 60-79
Kiss Gábor
Kitekintő /

Az egyházi bíróságok családpasztorációs lehetőségei a kánonjogász szemével – Realitások és utópiák

Hogyan tud a katolikus egyház jogrendje érvényes válaszokat adni a jelen társadalmunk családjogi dilemmáira? Milyen módon tölthetik be hatékonyan feladatukat…

2023/3 | 80-95
Káplár Márton
Kitekintő /

Teológiai megfontolások a családról Szent II. János Pál pápa nyomán

Pápai gondolatok a családról és házasságról – hogyan válhat a társadalom legkisebb egységéből családegyház? Milyen támpontot ad ehhez nekünk a…

2023/3 | 96-107
Kurucz Ildikó
Kitekintő /

Paraszti mentalitástöredékek a helyi társadalmakban – Társadalomtörténeti látkép vidéki településekről és helyi vezetőikről

A múlttá nem vált történelem hozadéka: hogyan jelenhet meg a paraszti értékrend öröksége a vidéki társadalom vezető rétegében, és milyen…

2023/2 | 44-59
F. Lassú Zsuzsa, Hajdu Krisztina
Kitekintő /

Lépésről lépésre – A családkísérés mint a Jelenlét eszköze

Új munkakör: családmentorok a gyerekek első ezer napjának egyengetéséért, a kognitív, érzelmi és társas készségek, kompetenciák kialakításáért, amelyek a későbbi…

2023/2 | 60-80
Szemelyácz János
Kitekintő /

A fiatal szerhasználók

A hasonlóságok ellenére a fiatalok addiktív szerhasználata sokban különbözik a felnőttekéhez képest.  Ez a terápiás beavatkozásnak is eltérő módját, hangsúlyait…

2023/1 | 73-86
Békési Tímea, Kassai Szilvia
Kitekintő /

„…hogy a haragnak csak az emléke maradjon” – Autoetnográfiai elemzés szenvedélybeteg szülők elvesztéséről és elgyászolásáról

Egy saját történeten keresztül mutatja be a szerzőpáros a szenvedélybeteg szülők elvesztését követő gyász folyamatát. Absztrakt A gyász, egy közeli…

2023/1 | 87-106
Patyán László, Leleszi-Tróbert Anett Mária
Kitekintő /

Az aktív idősödés egyéni és társadalmi dimenziói

A szerzőpáros az aktív idősödés két egymástól elválaszthatatlan dimenzióját, a társadalmi és az individuális megközelítéseket tárgyalják, majd az aktív időskort…

2022/4 | 78-93
Gedeonné Dallos Rita
Kitekintő /

A demenciaellátás innovatív irányai

Útkeresések, fejlesztések a világjárvánnyá vált demencia megelőzésében, kezelésében. Lesz-e hazánkban is Nemzeti demenciastratégia? Milyen innovációk segíthetnek, melyek a legígéretesebb terápiás…

2022/4 | 94-107
Vigóczki Máté György
Kitekintő /

Ukrajna háború utáni kihívásai

A tanulmány a háború során Ukrajnát ért károkat, illetve azokat a kihívásokat foglalja össze, melyek az országra egy lehetséges tűzszüneti…

2022/3 | 76-86
Varga Beáta
Kitekintő /

Az ortodox vallás védelmének szerepe Ukrajna 1654-es Oroszországhoz csatlakozásában

A tanulmány a 9. századtól a 18. századig tekinti át Ukrajna történetét és tárja fel, hogy az ortodox vallásnak milyen…

2022/3 | 87-98
Nagy Balázs
Kitekintő /

Háború és környezetváltozás – A hadviselés hosszú távú környezeti hatásai

Jelen tanulmány a különböző történelmi korok tájra, természeti környezetre gyakorolt hatásait veszi górcső alá. Absztrakt A hadviselés környezeti hatásai –…

2022/3 | 99-120
Komolafe Cinderella, Lukács J. Ágnes, Szabó Tünde, Pethesné Dávid Beáta
Kitekintő /

A barátok szerepe a roma egyetemisták társadalmi mobilitásában és beilleszkedésében

Jelen tanulmányban a szerzők a roma szakkollégisták körében végzett vizsgálatuk alap­ján mutatják be a baráti kapcsolatok szerepét az iskolai mobilitásban….

2022/2 | 69-81
Szabó Tünde, Lukács J. Ágnes, Komolafe Cinderella, Pethesné Dávid Beáta
Kitekintő /

„Nekem hát csak ez az egy kis szűk út van, és azt hogy adhatnám már fel? Sehogy.” – Roma egyetemisták jövőképe

Roma szakkollégisták körében végzett (2011–2016) vizsgálatuk alapján a szerzők jelent tanul­mányukban arra keresik a választ, hogy milyen tényezők alakítják a…

2022/2 | 82-96
L. Rédei Mária
Kitekintő /

A népesedés lehetőségei – A múlt jövője

A nemzetközi fejlesztési együttműködési szcéna egyik legizgalmasabb  kérdése napjainkban , hogy a fejlesztési segélyezés mennyire tudja és kívánja a helyi,…

2020/3-4
Kaposi József
Kitekintő /

Széljegyzetek a hazai történelemtanítás tartalmi szabályozóinak változásairól

A tanulmány a történelemtanítás jellegzetességeinek változásait mutatja be, döntően a központi tartalmi szabályozás dokumentumain keresztül. Absztrakt A tanulmány a változó…

2022/1 | 53-68
Jungbert Béla
Kitekintő /

A Szentföld keresztény lakói

A Szentföldön élő keresztények ma nincsenek kitéve nyílt vallásüldözésnek, ám atrocitások így is érik őket. Életük döntően  annak függvényében alakul,…

2021/4 | 407-420.
Török Csaba
Kitekintő /

Ferenc pápa négy társadalmi alapelve az Evangelii gaudium kezdetű buzdításban

Ferenc pápa első önálló dokumentumában, az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításában négy alapelvet fogalmaz meg „amelyek főként a társas együttélést…

2021/3
Görföl Tibor
Kitekintő /

„A vallások sokfélesége és különbözősége” – Ferenc pápa és a vallásközi párbeszéd

A vallások sokfélesége nemcsak a keresztény missziók összefüggésében jelentett gyakorlati választ igénylő kérdést, de legkésőbb a XX. század derekától elvi…

2021/3 | 317-330.
Gárdonyi Máté
Kitekintő /

Ferenc pápa és „a nép teológiája”

Amikor Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires érsekéből pápa lett, az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításban az egész egyház számára felkínálta…

2021/3 | 305-316.
Laurinyecz Mihály
Kitekintő /

Ferenc pápa és Szent József – Kapcsolódási pontok Jorge Mario Bergoglio tanításainak tükrében

Ferenc pápa hivatalba lépése óta Szent József személye többször és különböző formában jelent meg munkája során, ami indokolttá teszi a…

2021/3 | 285-304.
Csizmadia Ervin
Kitekintő /

A demokrácia mint folyamat – Norbert Elias elméletének politikatudományi hasznosíthatósága

Csizmadia Ervin politológus jelen tanulmányában a magyar politika 1989-90-es rendszerváltás utáni időszakát vizsgálja meg, Norbert Elias változáselmélete alapján. Absztrakt A…

2021/2 | 143-160.
Solymári Dániel
Kitekintő /

Társadalmi jelen és fenntartható jövő a nemzetközi segélyezésben

A nemzetközi fejlesztési együttműködési szcéna egyik legizgalmasabb  kérdése napjainkban , hogy a fejlesztési segélyezés mennyire tudja és kívánja a helyi,…

2020/3-4 | 599-604.
Szenttamási István Tamás
Kitekintő /

Társadalmi vállalkozások és a koronavírus-járvány – Összefoglaló az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kérdőíves vizsgálatáról

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Társadalmi Vállalkozások Osztálya 2020 áprilisában és májusában végzett kérdőíves vizsgálatot annak érdekében, hogy feltérképezze a járvány…

2020/3-4 | 467-490.
Jakubinyi László, Miklós Gabriella
Kitekintő /

A szociális farmok helyzete Európában és Magyarországon – különös tekintettel egy hazai kezdeményezésre

A tanulmány nemzetközi kitekintést tesz a szociális farmok terén, majd elemzi a magyarországi helyzetet. Azon belül is a Szimbiózis Alapítvány…

2020/3-4 | 413-430.
Kujáni Katalin, Major Ágnes, Szabadkai Andrea
Kitekintő /

A fenntartható közétkeztetés elemzése nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül

A fenntartható közétkeztetés kérdése a Covid-járvány hatására előtérbe kerül, ugyanis bebizonyosodott, hogy a hagyományos élelmiszerrendszerek környezetileg, gazdaságilag és társadalmilag is…

2020/3-4 | 391-412.
Nagy Péter
Kitekintő /

Társadalmi vállalkozások fejlesztése – Friss projekttapasztalatok

Jelen tanulmány egy három éven át tartó, társadalmi vállalkozások fejlesztésével foglalkozó Interreg  projekt tanulságait foglalja össze, ami praktikus, vezetési szempontból…

2020/3-4 | 359-370.
Ruszkai Zsolt
Kitekintő /

Van-e piaca a társadalmi problémák megoldásának? – A társadalmi vállalkozás dilemmái hazánkban és más országokban

A harmadik szektor, vagy ma leginkább szociális gazdaságnak, társadalmi vállalkozásoknak hívott szegmens felé különösen a 2008-as világválság után fordult figyelem,…

2020/3-4 | 299-316.
Suhajda Attila
Kitekintő /

Németország és a migráció

A tanulmány a Németországot érintő, 2015-ben kezdődő migrációs folyamatra és társadalmi hatásaira fókuszál. Kitér a 2015 előtti német migrációs politikára,…

2020/2 | 255-272.
Marsai Viktor
Kitekintő /

Pillanatkép az afrikai migráció trendjeiről

A 2015-ös válság az afrikai kontinens migrációs folyamataira is ráirányította a figyelmet. Jelen tanulmány célja, hogy a rendelkezésre álló statisztikák…

2020/2 | 241-254.
N. Rózsa Erzsébet
Kitekintő /

Kibocsátás, tranzit vagy befogadás? A közel-keleti migráció aspektusai

N. Rózsa Erzsébet írásában a Közel-Keletet veszi górcső alá, migrációs szempontból. A terület ugyanis a 2015-ös migrációs válság látszata ellenére…

2020/2 | 221-240.
Husvéth Laura
Kitekintő /

Tanítások a fogyatékosságról – Az ábrahámi vallások szent könyveinek fogyatékosságképe

Az írás Berzsenyi Emese vallástörténész legújabb munkáját mutatja be, amely összehasonlító, átfogó képet ad az ábrahámi vallások tanításairól arra vonatkozóan,…

2021/1 | 117-124.
Csikós Gabriella
Kitekintő /

Fogyatékossághoz vezető időskori betegségek – Gondolatok a medicina tárgyköréből

A tanulmány az időskorral leginkább együtt járó négy olyan betegségről szól, amely a legjelentősebben megnehezíti a beteg mobilitását, aki ezáltal…

2021/1 | 91-102.
Földiné Irtl Melinda, Komár Lajos
Kitekintő /

Gondolatok a fogyatékosságról a buddhizmus tükrében

Jelen tanulmány a teljesség igénye nélkül kíván bepillantást nyújtani néhány buddhista szemléletű megközelítésmódba, mely a fogyatékosság jelenségét sajátos perspektívába helyezi….

2021/1 | 49-66.
Soltész Béla
Kitekintő /

Környezet, fejlődés és politika – Latin-amerikai dilemmák

Jelen tanulmány azt a folyamatot elemzi politikai és gazdasági szemszögből –  elsősorban Brazíliára fókuszálva – hogy az új évezred elején…

2020/1
Vörös Zoltán
Kitekintő /

Az ázsiai gazdasági növekedés és a fenntarthatóság – A kínai példa

A tanulmány az ázsiai gazdasági növekedést, a fenntarthatóság kérdéskörét és a környezeti következményeket járja körül, a kínai folyamatokat bemutatva. Absztrakt…

2020/1 | 81-100.
Tarrósy István
Kitekintő /

2020, Afrika – Az „Afrika felemelkedőben” narratíva valósága

Az írás célja, hogy hozzájáruljon az elmúlt évtizedben többször hangoztatott „Afrika felemelkedőben” szlogen jobb értelmezéséhez azzal, hogy a 2020-ban megrajzolható…

2020/1 | 71-80.
Görföl Tibor
Kitekintő /

Dorothy Day írásaiból

Jelen írás Dorothy Day munkáiból közöl részleteket, Görföl Tibor fordításában.   Kulcsszavak: Katolikus Munkás, szociális kérdés, Dorothy Day, Peter Maurin,…

2019/3-4 | 266-276.
Görföl Tibor
Kitekintő /

Dorothy Day, a nagy ismeretlen

Görföl Tibor rövid írásában az amerikai Dorothy Dayt, a munkások nagy barátját, az igazságosság fáradhatatlan szószólóját és a szegények táplálóját…

2019/3-4 | 263-265.
Szirmai Viktória
Kitekintő /

Társadalmi egyenlőtlenségek, szegénység, társadalmi jóllét

A tanulmány célja a mai nagyvárosi tüntetések térbeli társadalmi jellegű mozgatórugóinak a bemutatása, a nyugat-európai és a kelet-közép-európai nagyvárosi utcai…

2019/3-4 | 241-262.
Báló András
Messzelátó /

A brazil, chilei, kolumbiai városrehabilitáció tapasztalatai és hasznosíthatósága Budapest VIII. és IX. kerületében

Vannak-e közös vonások a dél-amerikai favellák és Ferencváros, valamint Józsefváros között? Hogyan küzdenek meg a dzsentrifikációval a korábbi szegregátumokban? Megvalósítható-e…

2024/1 | 154-161.
Pallós Tamás
Messzelátó /

Bizalomszintek

Milyen lesz/lehet a jövő társadalma és globális gazdasági élete? Hol van a helye ebben a családoknak, az egyének és államok…

2023/4 | 151-157
Görföl Tibor
Messzelátó /

Fegyvertelen ellenállás – Néhány megjegyzés Daniel Berrigan életműkiadásáról

Egy rendkívüli életmű bemutatása teológiai nézőpontból – a háború elleni erőszakmentes küzdelem élharcosának gondolatai 21. századi szemüvegen keresztül. Absztrakt Az…

2023/3 | 142-149
Pap Anna Gyöngyi
Messzelátó /

„Az önkormányzás nem cél, hanem eszköz”

Mennyiben kínál ideális kereteket a helyi hatalom demokratikus gyakorlásához a magyar önkormányzati rendszer? Egy alapmű a helyi kormányzásról és kormányzatról…

2023/2 | 134-138
Berényi András
Messzelátó /

A rendszerszemléletű terápia alkalmazása a felépülés folyamatában – Winfried Huber Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében című könyvének recenziója

Négy évtizede segíti az addikció megértését, a vele való küzdelmet  Winfried Huber Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében című könyve. Absztrakt Winfried…

2023/1 | 141-148
Madár Csaba
Messzelátó /

Munkánk értelmét és a reményt a közös küzdelem adja – Szabó Lajos Időskori demenciák családi, társadalmi és pszichológiai vonatkozásai című könyvéről

Egy alapmű, amelynek mondandója egy évtized elmúltával is aktuális – kézzelfogható módszerek és fejlődésbe vetett hit korunk népbetegségével kapcsolatban. Absztrakt…

2022/4 | 138-149
Pap Anna Gyöngyi
Messzelátó /

„Márpedig igazságtalan az, ami az eszes lényekből álló társadalom természetével ellentétes”

Jelen írás a modern természetjog és nemzetközi jog atyjának, Hugo Grotiusnak A háború és a béke jogáról című munkáját recenzálja….

2022/3 | 154-161
László Körössy
Messzelátó /

Könyv a közösségért

Körössy László a recenzióban a világon elsőként Magyarországon megjelent teljes, cigány (lovári) nyelvű Bibliáról és jelentőségéről értekezik. Absztrakt A Magyar…

2022/2 | 117-122
Kiss Péter
Messzelátó /

Gyökössy Endre, a „mégis” embere – Huszonöt éve hunyt el a Magunkról magunknak szerzője

Az írás Gyökössy Endre református lelkész, pszichológus Magunkról magunknak című, először 1976-ban megjelent, a maga korában úttörő jelentőségű könyvét mutatja…

2022/1 | 110-118
Balogh Réka
Messzelátó /

Tudjuk-e, milyen út vezet a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához?

2015-ben az ENSZ tagállamai egy új fenntartható fejlődési célrendszert és tizenhét úgynevezett Fenntartható Fejlődési Célt fogadtak el. A tanulmány ismerteti,…

2020/1 | 49-70.
Ifj. Ditzendy Arisztid
Nagyító /

A társadalmi szegregációs mechanizmusok térbeli rendeződése

Szegregáció, depriváció, cigányszegénység – hogyan küzd meg ezekkel a jelenlétalapú szociális munka? Milyen tanulságokkal szolgáltak az utóbbi évek komplex fejlesztési…

2024/1 | 145-153.
Görföl Tibor
Nagyító /

Érintkezésben a katolikus egyház globális tudatával

Mi lehet a hívők feladata az útra kényszerülőkkel kapcsolatban? A pápa „radikálisan keresztény” válasza arra, hogyan tekintsünk a hazájukat elhagyó…

2023/4 | 146-150
Hatvani Erzsébet
Nagyító /

Zárt intézet – nyílt világ – Szociodráma a javítóintézetben

Recenzió egy speciálisan kialakított és adaptált módszert bemutató könyvről, amelyben a fiatalkorú bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését új eszközökkel kísérlik meg. Absztrakt…

2023/3 | 132-141
Cserép Emese
Nagyító /

„És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá”

Hogyan lehetne megújítani a plébániai közösségek rendszerét annak érdekében, hogy az evangelizáció eredményesebb legyen? A Kléruskongregáció gondolatai az egyház legkisebb…

2023/2 | 127-133
Schmidt Judit
Nagyító /

Visszhang: Láthatatlan árvák

Szépirodalom és szakmai elemzés egy kötetben: egyedülálló kiadvány a Láthatatlan Árvák,  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának prevenciós célból…

2023/1 | 134-140
Ráczné Németh Teodóra
Nagyító /

Demenciával boldogan

Hogyan tartsuk aktívan a demenciában élő családtagjainkat? Milyen örömforrásokat fedezhetünk fel a mentális képességek hanyatlása mellett is? A Tégy az…

2022/4 | 131-137
Görföl Tibor
Nagyító /

A béke elfelejtett prófétája

Jelen recenzió 2022 júliusában megjelent, Franziskus M. Stratmann domonkos teológus munkásságának béketeológiai dimenziójáról szóló  átfogó igényű kötetet mutatja be. Absztrakt…

2022/3 | 149-153
Pallós Tamás
Nagyító /

Sűrűn teleírt betöltetlenség

A recenzió Beck Zoltán: A megszólalás üres helye – Romológiáról és más dolgokról című munkáját mutatja be és értékeli. Absztrakt…

2022/2 | 111-116
Binder Mátyás
Nagyító /

„Cigányzenészek harcai” – Két forráskötet és a történelemtanítás

A recenzió két olyan forráskötet ismertetésére vállalkozik, amelyet Hajnáczky Tamás szerkesztett, s amelyek a magyar cigányzenészeknek a XX. század első…

2022/1 | 101-109
Kovács Gábor
Nagyító /

Találkozások – Jézus és az ember személyes kapcsolata az evangéliumi gyógyítástörténetekben

Az evangéliumi találkozástörténetekben szereplő gyógyulások arról tanúskodnak, hogy ahol különböző fogyatékossággal élő emberek Jézussal kerülnek kapcsolatba, ott teljes, testi-lelki megszabadulás…

2021/1 | 103-116.
Könczei György
Nagyító /

Az egyéni spiritualitástól a világot újrateremteni képes spiritualitásig – A mikroszint és a mezoszint elhatárolása és a fogyatékosság kontextusa

A tanulmány a spiritualitás két elemi szintjének meghatározása és szétválasztása mellett a fogyatékosságtudomány kontextusába helyezi két alapfogalmának, a fogyatékosságnak és…

2021/1 | 13-24.
Ládonyi Zsuzsanna
Terepen /

Visszaadott méltóság – művészetterápiával a hajléktalanokért. A VEB2023 Európa Kulturális Fővárosa által támogatott „Otthonra találni a művészetben” projekt tapasztalatai

Kilépés a többségi társadalom elé, a gyengeségek felvállalása, otthonra találás a kapcsolatokban – számos hozadéka született a hajléktalanok számára szervezett…

2024/1 | 133-144.
Lendvai-Frikkel Attila
Terepen /

Emberközpontú bérlakáskezelés. A Jelenlét megvalósítása Veszprémben

Ki akar most bejutni a Pokoli Toronyba? Lakásügynökségi tapasztalatok Veszprémből, ahol a szociális diagnózis alapján működő lakáskezelő szervezet többszáz embert…

2024/1 | 120-132.
Imriné Csákányos Melinda
Terepen /

A családi korrelációban rejlő erő

„Szükségem van rád, mert szeretlek” : mitől működik jól egy család mint egység? Korrigálhatóak-e a diszfunkcionálisan működő származási családunk mintái?…

2023/4 | 116-131
Egriné Csőreg Mónika, Szabó Orsolya
Terepen /

A nevelőszülői hivatás a Máltai szellemiség tükrében

24 órás szolgálat, a legnehezebb gyermeki sorsok egyengetése, együttérzés és elfogadás: nevelőszülőnek lenni nem csupán egy foglalkozás – vallják a…

2023/4 | 132-145
Leleszi-Tróbert Anett Mária, Bagyura Márton, Széman Zsuzsa
Terepen /

A családi gondozói szerep egyéni megítélése egy hazai kutatás tükrében

A családi gondozás intézményének elfogadottságával kapcsolatos elemzés, amelynek során választ kaphatunk arra is, hogy az ellátási feladat vállalásának motivációi hogyan…

2023/3 | 108-123
Donkó Erzsébet, Takács Imre
Terepen /

A generációs mélyszegénység kialakulása és hatása a családok működésére – Egy település tapasztalatai alapján

Egy agglomerációs szegregátum fél évszázada: hogyan ívelt fel az ott lakók élete, majd vált újra a mélyszegénység terepévé, milyen kiutak…

2023/3 | 124-131
Lantos Szilárd
Terepen /

A Felzárkózó települések program a Jelenlét programokban

Háromszázezer ember sorsát mozdítja  előre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Felzárkózó Települések programban. A háromszáz legszegényebb településen a kora gyermekkortól…

2023/2 | 81-97
Boros Julianna, Bucher Eszter
Terepen /

„Jelen vagyunk, segítünk!” A felzárkózó települések helyzete és segítőtevékenységek Baranya megyében

A Jelenlét fontosságáról – kik is a Felzárkózó Települések program kedvezményezettjei és milyen módokon tudják segíteni a karitatív szervezetek a…

2023/2 | 98-113
Mihály Bulcsú
Terepen /

A Hős utca felszámolásának sokadik kísérlete – Esettanulmány

Hogyan lehet megvédeni az emberi méltóságot és egyben szakszerű választ találni egy régóta húzódó áldatlan helyzetben? A Hős utcai szegregátum…

2023/2 | 114-126
Marjai Kamilla
Terepen /

A függőséggel terhelt test valósága, élményvilága és jelentésváltozatai

A test történeteket hordoz és tárol – hogyan nehezíti a függőségekkel való megküzdést, és milyen módon állíthatjuk a gyógyulásunk szolgálatába?…

2023/1 | 119-133
F. Lassú Zsuzsa
Terepen /

A rezilienciát elősegítő tényezők és támogatásuk szenvedélybeteg szülők gyermekeinél

A szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek jóllétét és a családi traumákkal való megküzdést segítő tényezőket veszi számba F. Lassú Zsuzsa tanulmánya…

2023/1 | 107-118
Orbán Andrásné
Terepen /

Legyen szép a kor – demenciával is

Egy intézményvezető tapasztalatai – meddig optimális a demens beteg otthoni gondozása, és milyen terápiákra számíthatnak az idősotthonokba bekerülők? Absztrakt A…

2022/4 | 108-113
Müller Nándorné
Terepen /

A zalakomári idősotthon, a mi otthonunk

Nem kell, hogy egy idősotthon ingerszegény legyen! Az Arany Tölgy lakói Zalakomáromban megtapasztalhatják ezt… Absztrakt A zalakomári Arany Tölgy Időskorúak…

2022/4 | 114-117
Fülöp Szilvia
Terepen /

„Hogyan tovább, demensgondozás?” – Kihívások és lehetőségek a demenciával élők szociális ellátásában

Hogyan küzd meg egy Magyar Máltai Szeretetszolgálat működésében lévő idősellátási intézmény a demens esetek ugrásszerű növekedésével? Milyen külföldi tapasztalatokat épít…

2022/4 | 118-130
Graf Orsolya, Sarungi Emőke
Terepen /

Az élet színe és fonákja

Az esszé a gyászról és feldolgozásáról szól. Arról a természetes és egészséges lelki folyamatról, amely bármilyen érzelmi veszteséggel járó életeseményt…

2022/3 | 121-131
Marsai Viktor, Tóth Klaudia
Terepen /

A 2022-es afrikai élelmezési válság és előzményei

Az afrikai kontinens jelenleg az elmúlt évtizedek legsúlyosabb élelmezési válságán megy keresztül.  A tanulmány ennek az okait tárja fel részletesen….

2022/3 | 132-148
Mátrai Roxána
Terepen /

Ahol örökké szól

Történetek, barátságok, felemelő és olykor nehéz pillanatok az ország legsze­gényebb településéről, Csenyétéről. Absztrakt Történetek, barátságok, felemelő és olykor nehéz pillanatok…

2022/2 | 97-101
Farkas Zsuzsanna
Terepen /

Kiutak egy cigánytelepről – A felnémeti cigányság térbeli-társadalmi mozgása

A szerző egy falusi cigány közösség százötven éves történetét követi végig, amiből láthatóvá válik, hogy a többségi társadalom által kikényszerített…

2022/2 | 102-110
Thaisz Miklós
Terepen /

Pedagógiai innovációk a máltai óvodákban és iskolákban

Jelen tanulmány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány pedagógiai innovációs rendszerének kidolgozását, felépítését és működését mutatja be, hozzájárul egy minden…

2022/1 | 84-100
Forray R. Katalin, Varga Aranka
Terepen /

Nyomorból közösség – Helyzetjelentés Tiszabőről

A tanulmány a történelemtanítás jellegzetességeinek változásait mutatja be, döntően a központi tartalmi szabályozás dokumentumain keresztül. Absztrakt Az országban jelenleg több…

2022/1 | 69-83
Elias Al-Debei
Terepen /

A másik haza: Szíria – Társadalmi jelen és jövő a Közel-Kelet szívében

Elias Al-Debei, szíriai érsek, Bosra-Horan és Jabalal Arab Melkita Görögkatolikus Egyházmegye püspöke írásában a szíriai válság következményeit tekinti át, hogy…

2021/4 | 447-458.
Jean-Abdo Arbach
Terepen /

Szíriai impressziók – Homsz városának érintettsége a szíriai háború időszakában

Jean-Abdo Arbach, Homsz metropolita püspöke és a Szíriai Caritas elnöke a Szíriában dúló háborúról és annak következményeiről számol be szemléletesen….

2021/4 | 441-446.
Youssef Absi
Terepen /

Szíria kárvallottjai – Az özvegyek fájdalma

Youssef Absi  a Melkita Görögkatolikus Egyház pátriárkája a szíriai háború a társadalom szövetének mélyrétegére gyakorolt hatásait  tekinti át. Jelen írás…

2021/4 | 435-440.
Louis Raphael Sako
Terepen /

Áttekintő gondolatok a káld egyházról – A vértanúság karizmája

Louis Raphael Sako, bagdadi érsek, babiloni káld katolikus pátriárka az iraki káld katolikus egyház történetét tekinti át, különös hangsúllyal napjaink…

2021/4 | 427-434.
Bechara Boutros Rai
Terepen /

Libanon: a béke üzenete

Bechara Boutros Rai, a libanoni maronita egyház pátriárkája rövid esszéjében Libanont fókuszba helyezve járja körül a keresztény és nem keresztény…

2021/4 | 421-426
Forrai Tamás SJ
Terepen /

A diaszpóra lelkipásztori szolgálata – új utakon – Reflexiók a Covid-járvány utáni újraépítésről

Az elmúlt száz évben a diaszpóraközösségek egyik pillére a magyar lelkipásztori ellátás volt. Ám az utóbbi évtizedek folyamatainak hatására erőteljes…

2021/3 | 347-380.
Pálné Kovács Ilona
Terepen /

Önkormányzatok és társadalompolitika

Kulcsszavak: önkormányzatok, megyék, közszolgáltatások, decentralizáció, társadalompolitika Absztrakt A helyi önkormányzatok nagyon jelentős szerepet játszanak a különböző közpolitikák, közszolgáltatások megszervezésében. A szakirodalom…

2021/2 | 181-196.
Görföl Tibor
Terepen /

Szüntelenül megújuló fiatalság – Az ifjúság és a jövő a keresztény gondolkodásban

A fiatalság kérdésköre már a patrisztikus gondolkodásban jelentős szerepet kapott. Az ókori elgondolásokhoz hasonló felvetések születtek azoknál a modern szerzőknél,…

2020/3-4 | 579-598.
Tóth Judit, Decmann Bertalan
Terepen /

A menedékesekről szóló szabályozás hasznáról és káráról

A menedékesekről, azaz az ideiglenes menedékjogról szóló rendelkezések alkalmazására eddig nem került sor Magyarországon, és a gyakorlat próbáját sem feltétlenül…

2020/2 | 183-200.
Pechan Eszter
Terepen /

Boldogasszony csalogánya – Megszentelt élet az értelmileg akadályozott gyermekekért

Az írás a Szűz Mária Társasága általános főnöknője, Feldhoffer Magdolna életét és munkáját mutatja be, aki értékes és sokszínű tevékenységet…

2021/1 | 77-90.
Mrázné Jáger Júlia
Terepen /

Isten tenyerén… Spiritualitás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Kerámiaműhelyében

Az alábbi történet Hagyó József atya életét és munkáját mutatja be, amit a fogyatékos emberek megsegítése érdekében végzett. Az atya…

2021/1 | 67-76.
Czibere Károly, Birinyi Márk
Terepen /

Spiritualitás a fogyatékos személyek segítésében

Jelen írás arra keresi a választ, hogy a keresztyén antropológia hogyan hat a fogyatékos személyeket segítő keresztyén szociális munkára. Absztrakt…

2021/1 | 25-38.
Nobilis Márió
Terepen /

Átfogó ökológia – Szempontok egy javaslat recepciójához

Öt éve jelent meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája közös otthonunk gondozásáról. Jelen rövid reflexió az enciklika egyik fő…

2020/1 | 145-159.
Farkas István Tamás
Terepen /

A túlfogyasztás csapdájában – A jelenlegi környezetpolitika kilátástalansága és a remény csírái

A mai környezetpolitika nem képes teljesíteni azt a feladatot, hogy a fejlett gazdaságok erőforrás-használatát a szükséges mértékben csökkentse. Jelen írás…

2020/1 | 25-48.
Mustó Péter, Solymári Dániel, Pallós Tamás
Terepen /

Nincs elveszett bárány! – Mustó Péter jezsuita és a köztünk élő szegények

Mustó Péter jezsuita szerzetest itthon jellemzően lelkigyakorlat-vezetőként, íróként ismerik. Pedig hamarabb és inkább volt a szegények „legkisebb testvére”, mint szemlélődő…

2019/3-4 | 277-285.
Várda Ferenc
Terepen /

Mindennapi szegénységünk

A szegénységgel, szegényekkel való találkozás visszahat arra, aki kapcsolatba kerül velük. A tanulmány alapvető meggyőződése, hogy csak azzal a szegénységgel…

2019/3-4 | 183-192.

A folyóiratról

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításának 30. évfordulójához kapcsolódóan elindította a Máltai Tanulmányok című, társadalomtudományokkal foglalkozó, szaklektorált folyóiratot, amely megjelenik elektronikusan évente négy alkalommal, nyomtatott formában egybekötve minden év végén.