Messzelátó

Recenzió a lapszámhoz kapcsolódó szakterület egy meghatározó alapművéről
Kmeczkó Sára

Velünk vagy melletünk élnek-e az új évezredben érkezett menekültek? Hogyan politizálnak, milyen módon gyakorolják vallásukat? Megtalálhatják-e a közös nyelvet...

2024/2 | 193-198.
Báló András

Vannak-e közös vonások a dél-amerikai favellák és Ferencváros, valamint Józsefváros között? Hogyan küzdenek meg a dzsentrifikációval a korábbi szegregátumokban?...

2024/1 | 154-161.
Pallós Tamás

Milyen lesz/lehet a jövő társadalma és globális gazdasági élete? Hol van a helye ebben a családoknak, az egyének és államok…

2023/4 | 151-157
Görföl Tibor

Egy rendkívüli életmű bemutatása teológiai nézőpontból – a háború elleni erőszakmentes küzdelem élharcosának gondolatai 21. századi szemüvegen keresztül. Absztrakt...

2023/3 | 142-149
Pap Anna Gyöngyi

Mennyiben kínál ideális kereteket a helyi hatalom demokratikus gyakorlásához a magyar önkormányzati rendszer? Egy alapmű a helyi kormányzásról és kormányzatról…

2023/2 | 134-138
Berényi András

Négy évtizede segíti az addikció megértését, a vele való küzdelmet  Winfried Huber Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében című könyve. Absztrakt Winfried…

2023/1 | 141-148