Messzelátó

Recenzió a lapszámhoz kapcsolódó szakterület egy meghatározó alapművéről
Pallós Tamás

Milyen lesz/lehet a jövő társadalma és globális gazdasági élete? Hol van a helye ebben a családoknak, az egyének és államok…

2023/4 | 151-157
Görföl Tibor

Egy rendkívüli életmű bemutatása teológiai nézőpontból – a háború elleni erőszakmentes küzdelem élharcosának gondolatai 21. századi szemüvegen keresztül. Absztrakt...

2023/3 | 142-149
Pap Anna Gyöngyi

Mennyiben kínál ideális kereteket a helyi hatalom demokratikus gyakorlásához a magyar önkormányzati rendszer? Egy alapmű a helyi kormányzásról és kormányzatról…

2023/2 | 134-138
Berényi András

Négy évtizede segíti az addikció megértését, a vele való küzdelmet  Winfried Huber Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében című könyve. Absztrakt Winfried…

2023/1 | 141-148
Madár Csaba

Egy alapmű, amelynek mondandója egy évtized elmúltával is aktuális – kézzelfogható módszerek és fejlődésbe vetett hit korunk népbetegségével kapcsolatban....

2022/4 | 138-149
Pap Anna Gyöngyi

Jelen írás a modern természetjog és nemzetközi jog atyjának, Hugo Grotiusnak A háború és a béke jogáról című munkáját recenzálja….

2022/3 | 154-161