Takács Imre

Biográfia

Pedagógus, szociológus, gyermekjóléti szakértő. 1983 óta dolgozik a család és
gyermekvédelem területén. A szociálismunkás-alapképzésben a család- és gyermekjóléti szolgálat tárgy oktatója.

Takács Imre írásai