Igazságos háború

Pap Anna Gyöngyi

Jelen írás a modern természetjog és nemzetközi jog atyjának, Hugo Grotiusnak A háború és a béke jogáról című munkáját recenzálja….

2022/3 | 154-161
Frivaldszky János

A tanulmány arra világít rá, hogy az első világháború kezdetén XV. Benedek pápa békekezdeményezései miért nem voltak képesek a katolikusnak…

2022/3 | 60-75