Major Enikő

Biográfia

Kutató, egyetemi tanársegéd. Kutatási területe a vallásos nevelés, doktori
disszertációjának témája az értékátadó, együttműködő nevelés vizsgálata az elsődleges és másodlagos szocializációs színtereken.

Major Enikő írásai