Attitűd

Székely András, Major Enikő, Székely B. András

Van-e összefüggés a vallásosság és a házasság megítélése között szekularizált társadalmunkban?  Mennyiben módosítja ehhez az intézményhez való  hozzáállásunkat...

2023/4 | 36-53