Gombocz János

Biográfia

Professor emeritus. 1968 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, a TF-en,
emellett több egyetem óraadója volt, s az Eötvös Kollégium tanáraként is szolgált. Kutatási témái sportpedagógiai és felsőoktatás-pedagógiai problémák. Számos tanulmány, könyv és könyvrészlet szerzője.

Gombocz János írásai