Fogyatékosság és spiritualitás
2021/1

Az idei év első száma ez alkalommal is fontos társadalmi kérdést boncolgat, a fogyatékosság témakörét járja körül, méghozzá egy speciális kontextusban, a fogyatékosság és spiritualitás összefüggésében. Az interdiszciplináris megközelítéssel operáló szám a gyógypedagógia, a szociológia, a teológia, a vallástudomány, a jogtudomány világából közöl tanulmányokat. Jóllehet a téma nemzetközi irodalma jelentős és talán reneszánszát is éli, a hazai tudományos diskurzusban eddig alig jelent meg, így e számmal célunk a hiánypótlás, a témával kapcsolatos tudományos diskurzus katalizálása.
FELTÖLTVE
2021 Nov. 25.
MÉRET
1.65 MB
Teljes szám letöltése

Cikkek

Husvéth Laura

Az írás Berzsenyi Emese vallástörténész legújabb munkáját mutatja be, amely összehasonlító, átfogó képet ad az ábrahámi vallások tanításairól arra...

2021/1 | 117-124.
Könczei György

A tanulmány a spiritualitás két elemi szintjének meghatározása és szétválasztása mellett a fogyatékosságtudomány kontextusába helyezi két alapfogalmának, a...

2021/1 | 13-24.
Kovács Gábor

Az evangéliumi találkozástörténetekben szereplő gyógyulások arról tanúskodnak, hogy ahol különböző fogyatékossággal élő emberek Jézussal kerülnek kapcsolatba, ott...

2021/1 | 103-116.
Csikós Gabriella

A tanulmány az időskorral leginkább együtt járó négy olyan betegségről szól, amely a legjelentősebben megnehezíti a beteg mobilitását, aki ezáltal…

2021/1 | 91-102.
Pechan Eszter

Az írás a Szűz Mária Társasága általános főnöknője, Feldhoffer Magdolna életét és munkáját mutatja be, aki értékes és sokszínű tevékenységet…

2021/1 | 77-90.
Mrázné Jáger Júlia

Az alábbi történet Hagyó József atya életét és munkáját mutatja be, amit a fogyatékos emberek megsegítése érdekében végzett. Az atya…

2021/1 | 67-76.