Itthon

Az adott téma honi vonatkozását körüljáró tanulmányok
Vajda Kinga

A tanulmány az egyre idősödő magyar társadalomhoz kapcsolódóan a szépkorúak nappali ellátásának helyzetét veszi górcső alá és fogalmaz meg lehetséges…

2022/4 | 12-29
Várszegi Asztrik

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát írásában az egyetemes erkölcsi normákról mint a modern kor létezési szükségleteiről és feltételeiről értekezik, praktikus,...

2022/1 | 13-23
Kállai Ernő

Az írás bemutatja az 1990 utáni kormányzati programokat, amelyek a rendszer­ változást követő időszak roma közösségeinek társadalmi integrációja érdeké­ben...

2022/2 | 57-68
Szabóné Kármán Judit

A szerző tanulmányában azt mutatja be, hogy a magyarországi  cigányság milyen inspirációkat kapott története első évszázadai során, az oktatás milyen…

2022/2 | 44-56
Szőke-Milinte Enikő

Jelen tanulmány az információs tudás komponenskészletét alapvetően meghatározó kommunikációelméletre összpontosít, a jelentés összehangolt szabályozására, melyet a W....

2022/1 | 24-41
Solymári Dániel, Czirják Ráhel

Jelen írás a  Szuverén Máltai Lovagrend missziós hitvallásának, azaz a „hit védelme és a szegények szolgálata” második részével foglalkozik, azon…

2021/4 | 459-478.