Itthon

Az adott téma honi vonatkozását körüljáró tanulmányok
Pilinszki Attila

A tanulmány célja bemutatni azokat a kihívásokat, melyekkel az elvált/válófélben lévő családokkal dolgozó szakemberek találkoznak, továbbá keresni azokat a...

2022/3 | 47-59
Horeczki Réka

Hogyan tudunk élhető lakhelyet biztosítani  Magyarország leszakadó régióiban, a kisvárosokban az infrastrukturálisan, kulturálisan, gazdaságilag  hátrányba került...

2023/2 | 16-30
Gombocz János, Gombócz Orsolya

Milyen mértékben járul hozzá a támogató környezet a sportolóvá válásban? Egyetemi hallgatók vallottak a családból érkező inspirációkról, a testmozgás...

2023/4 | 54-69
Péntekné Simon Nikolett, Szodorai Dóra, Ónadi Olivér

Kik, kiket, miért, hol és hogyan?  A családra váró gyermeket befogadók motiváció, vágyai, elképzelései – és a realitások a statisztikák…

2023/4 | 70-86
Székely András, Major Enikő, Székely B. András

Van-e összefüggés a vallásosság és a házasság megítélése között szekularizált társadalmunkban?  Mennyiben módosítja ehhez az intézményhez való  hozzáállásunkat...

2023/4 | 36-53
Maszlag Fanni, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita

Milyen összefüggések tárhatóak fel a kelet-magyarországi fiatalok szubjektív jóléte, munkaerőpiaci státusza és társadalmi tőkéje között? Mennyire fontos a technológiai...

2023/3 | 23-42