Itthon

Az adott téma honi vonatkozását körüljáró tanulmányok
Pilinszki Attila

A tanulmány célja bemutatni azokat a kihívásokat, melyekkel az elvált/válófélben lévő családokkal dolgozó szakemberek találkoznak, továbbá keresni azokat a...

2022/3 | 47-59
Várszegi Asztrik

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát írásában az egyetemes erkölcsi normákról mint a modern kor létezési szükségleteiről és feltételeiről értekezik, praktikus,...

2022/1 | 13-23
Kállai Ernő

Az írás bemutatja az 1990 utáni kormányzati programokat, amelyek a rendszer­ változást követő időszak roma közösségeinek társadalmi integrációja érdeké­ben...

2022/2 | 57-68
Rubovszky Rita

A tanulmány történetiségükben vázolja fel az európai iskolarendszer legfőbb ismérveit filozófiai, szerkezeti és tantárgyszabályozási szempontok mentén, és kísérletet...

2022/1 | 42-52
Szabóné Kármán Judit

A szerző tanulmányában azt mutatja be, hogy a magyarországi  cigányság milyen inspirációkat kapott története első évszázadai során, az oktatás milyen…

2022/2 | 44-56
Pénzes János, Pásztor István Zoltán, Szikszai Erzsébet

Jelen tanulmányban a szerzők a becsült roma népességarányon alapuló vizsgálatunkban a hazai cigányság lakhatási körülményeit vizsgálják . Absztrakt A hazai…

2022/2 | 29-43