Jót s Jól! Szakpolitikák és közpolitikák napjainkban
2021/2

Jelen számunk tematikáját az a meggyőződés hívta életre, hogy a mély társadalmi problémákat célzó beavatkozások, cselekvések mögött komoly, stratégiára, tervezésre, szakmai megalapozottságra épülő elgondolásoknak kell(ene) állniuk. Összességében ezt nevezzük szakpolitikának. Hogy ezek hathatósan működjenek, a kívánt hatásokat elérjék, a társadalom valós igényeire adekvát válaszokat adjanak, a jó kormányzásban megfelelő helyet foglaljanak el (azaz a törvényalkotás, végrehajtás és ellenőrzés hármasságában helyet kapjanak), dialógusra, az átgondolt és komoly szakmai ajánlások figyelembevételére van szükség. Ezt a kérdéskört járja körül a Máltai Tanulmányok 2021/2. száma.
FELTÖLTVE
2021 Nov. 26.
MÉRET
1.97 MB
Teljes szám letöltése

Cikkek

Stumpf István

A tanulmány ismerteti, napjaink kihívásaira reagálva, hogy miként szabályozta a magyar Alaptörvény a végrehajtó hatalom élén álló kormány alkotmányos...

2021/2 | 225-244.
Jenei György

1989-ben, Németh Miklós miniszterelnök eldöntötte, hogy kinyitják a magyar határt a keletnémet menekültek számára. A tanulmány azt a döntési sorozatot…

2021/2 | 245-264.
Pálné Kovács Ilona

Kulcsszavak: önkormányzatok, megyék, közszolgáltatások, decentralizáció, társadalompolitika Absztrakt A helyi önkormányzatok nagyon jelentős szerepet játszanak a...

2021/2 | 181-196.
Fleck Zoltán

Különböző szakpolitikák bűvkörében vagyunk kénytelenek élni – el kell hinnünk, hogy hozzáértők megfelelő döntéseket hoznak a megfelelő eszközökkel -,...

2021/2 | 161-180.
Kákai László

A makroszintű statisztikai adatok alapján a nonprofit szektor fejlődése kisebb hullámzásoktól eltekintve töretlennek mondható. Ám mi a helyzet akkor, ha…

2021/2 | 197-224.
Csizmadia Ervin

Csizmadia Ervin politológus jelen tanulmányában a magyar politika 1989-90-es rendszerváltás utáni időszakát vizsgálja meg, Norbert Elias változáselmélete alapján. Absztrakt...

2021/2 | 143-160.