Terepen

A tematikus számhoz kapcsolódó tapasztalatok, esettanulmányok
Forrai Tamás SJ

Az elmúlt száz évben a diaszpóraközösségek egyik pillére a magyar lelkipásztori ellátás volt. Ám az utóbbi évtizedek folyamatainak hatására erőteljes…

2021/3 | 347-380.
Pálné Kovács Ilona

Kulcsszavak: önkormányzatok, megyék, közszolgáltatások, decentralizáció, társadalompolitika Absztrakt A helyi önkormányzatok nagyon jelentős szerepet játszanak a...

2021/2 | 181-196.
Görföl Tibor

A fiatalság kérdésköre már a patrisztikus gondolkodásban jelentős szerepet kapott. Az ókori elgondolásokhoz hasonló felvetések születtek azoknál a modern...

2020/3-4 | 579-598.
Müller Nándorné

Nem kell, hogy egy idősotthon ingerszegény legyen! Az Arany Tölgy lakói Zalakomáromban megtapasztalhatják ezt… Absztrakt A zalakomári Arany Tölgy Időskorúak…

2022/4 | 114-117
Tóth Judit, Decmann Bertalan

A menedékesekről, azaz az ideiglenes menedékjogról szóló rendelkezések alkalmazására eddig nem került sor Magyarországon, és a gyakorlat próbáját sem...

2020/2 | 183-200.
Pechan Eszter

Az írás a Szűz Mária Társasága általános főnöknője, Feldhoffer Magdolna életét és munkáját mutatja be, aki értékes és sokszínű tevékenységet…

2021/1 | 77-90.