Fogyatékosság

Husvéth Laura

Az írás Berzsenyi Emese vallástörténész legújabb munkáját mutatja be, amely összehasonlító, átfogó képet ad az ábrahámi vallások tanításairól arra...

2021/1 | 117-124.
Könczei György

A tanulmány a spiritualitás két elemi szintjének meghatározása és szétválasztása mellett a fogyatékosságtudomány kontextusába helyezi két alapfogalmának, a...

2021/1 | 13-24.
Kovács Gábor

Az evangéliumi találkozástörténetekben szereplő gyógyulások arról tanúskodnak, hogy ahol különböző fogyatékossággal élő emberek Jézussal kerülnek kapcsolatba, ott...

2021/1 | 103-116.
Csikós Gabriella

A tanulmány az időskorral leginkább együtt járó négy olyan betegségről szól, amely a legjelentősebben megnehezíti a beteg mobilitását, aki ezáltal…

2021/1 | 91-102.
Pechan Eszter

Az írás a Szűz Mária Társasága általános főnöknője, Feldhoffer Magdolna életét és munkáját mutatja be, aki értékes és sokszínű tevékenységet…

2021/1 | 77-90.
Mrázné Jáger Júlia

Az alábbi történet Hagyó József atya életét és munkáját mutatja be, amit a fogyatékos emberek megsegítése érdekében végzett. Az atya…

2021/1 | 67-76.