államszocializmus

Grexa Izabella

A makrohatalom és az egyén, és a mikrohatalom, azaz a személyközi interakció egy 20. századi asszonysorson keresztül. Az egyének politikai-gazdasági…

2024/1 | 80-95.